Kinnikuman Kinkeshi - Part 29 - Kinnikuman Suguru (U) yellow